Teamcoaching for virksomheder

Selvstyrende, high-performance teams med arbejdsglæde

– Ansvarligheden i et team styrkes gennem bevidsthed. Teamcoaching skaber bevidsthed.

Teamcoaching for virksomheder
Teamcoaching af Mia fra MovebyMia

Er teamcoaching noget for os?

Teamcoaching er den hastigst voksende disciplin inden for coaching. Formentlig fordi vi har opdaget vigtigheden af, at et team high-performer.

Hermed giver 2+2 ikke længere 4, men meget mere.

Teamcoaching er en proces, hvor medarbejdere bliver bevidste om sig selv og sin rolle i teamet.

Coaching er anderledes på den måde, at jeg ikke er ekspert, der er ikke noget, der skal fixes.

Jeg stiller spørgsmålene og teamet har svarene. Retningen for teamet bliver skabt ongoing i et tæt samarbejde med teamlederen

Hvorfor vælge teamcoaching?

Alle teams har brug for teamcoaching. Men der kan være årsager til, at der er ekstra brug for mig som teamcoach.

Hvilken forandring skaber teamcoaching?

Selvstyrende teams

High-performance teams

Mening med og i teams

Arbejdsglæde

Selvindsigt og fælles bevidsthed

Ansvarlighed

Co-dependency

Hvordan foregår det?

Jeg arbejder ud fra følgende teamcoaching-metoder.

Punkt 1 ikon

Fundament

Vi starter med at skabe fundamentet for samarbejdet. Det gør vi ved at skabe et teamcharter og nogle spilleregler.

Punkt 2 ikon

Vision & mission

Så tager vi udgangspunkt i teamets ekstraordinære fremtid og skaber teamets fælles visioner og missioner.

Punkt 3 ikon

Fælles mål

Når fundamentet for samarbejdet er på plads, kan vi blive konkrete og sætte teamets fælles mål.

Punkt 4 ikon

Gennem hele samtalen

Undervejs drejer samtalen sig hele tiden om ansvarlighed, bevidsthed og forståelse for sig selv og hinanden.

Teamcoaching benefits

Det er vigtigt for mig at understrege, at al teamcoaching tager udgangspunkt i et tæt samarbejde med teamlederen.

Bevidsthed og selvbevidsthed

Coaching skaber selvbevidsthed og teamcoaching skaber derfor både en selvindsigt og en fælles bevidsthed. En bevidsthed om, hvem er jeg, hvem er vi, hvad vil vi, hvad er vores formål, og hvad er muligt sammen.

Ansvarlighed og selvstyrende teams

Teamcoaching kalder på hver enkelt medarbejders ansvarlighed. Ansvarlighed for sig selv og ansvarlighed for sig selv i teamets helhed, for teamets aftaler, mål og formål.

Den fælles ansvarlighed og co-dependency gør, at teamcoaching er med til at skabe selvstyrende teams.

Fælles mening og visioner

Alle medarbejdere skaber en mening med at gå på arbejde.

Teamcoaching er med til at skabe en fælles mening med arbejdet i teams. Visionerne er med til at medarbejderne ikke blot sidder i samme båd, men at de også roer den samme vej.

Nye erfaringer

Vi har alle erfaringer med at være i teams, i flokke, både på arbejdet, i familien, i privatlivet. De forskellige erfaringer og roller tager vi med ind i nye teams.

Når vi gennem teamcoaching får talt om og spurgt ind til hvem vi er i et team, hvem vi gerne vil være, hvad vi forstår ved teamsamarbejde og laver en fælles forståelse, så skaber det bevidste medarbejdere og bevidste teams i flow.
= High-performance teams

Aftaler med teamleder

Alle teams og virksomheder er forskellige. Derfor er alle teamcoaching opgaver forskellige.

Derfor special-designer jeg alle teamcoaching forløb efter behov.

Jeg vil gerne ringe dig op og lave en aftale om et kort møde, så vi kan tale os til rette i lige netop jeres behov.

Er I klar til at få et velfungerende team?